سيستم کنترل فرآيند برگزاري مناقصلات و معاملات و بانک اطلاعات منابع، نرم افزار سازان سپاهان سيستم کنترل فرآيند برگزاري مناقصلات و معاملات و بانک اطلاعات منابع، نرم افزار سازان سپاهان
نرم افزار سيستم مکانيزه نگهداري و تعميرات، نرم افزار سازان سپاهان،PM نرم افزار سيستم مکانيزه نگهداري و تعميرات، نرم افزار سازان سپاهان،PM
نرم افزار مکانيک خاک و مصالح ساختماني، نرم افزار سازان نرم افزار مکانيک خاک و مصالح ساختماني، نرم افزار سازان
نرم افزار امور بهره برداري سدها،نرم افزار سازان سپاهان نرم افزار امور بهره برداري سدها،نرم افزار سازان سپاهان
نرم افزار مديريت طب کار،نرم افزار سازان سپاهان نرم افزار مديريت طب کار،نرم افزار سازان سپاهان
نرم افزار مديريت درمان و خدمات پزشکي,نرم افزار سازان سپاهان نرم افزار مديريت درمان و خدمات پزشکي,نرم افزار سازان سپاهان

شرکت مهندسی نرم افزار سازان سپاهاندرباره شرکت مهندسي نرم افزار سازان سپاهاندرباره شرکت مهندسي نرم افزار سازان سپاهانشركت مهندسی نرم افزار سازان سپاهان در سال ۱۳۸۱ با هدف توليد نرم افزار به سفارش مشتري آغاز بکار کردو با انتخاب بهترين و قويترين ابزار تولید و بانك اطلاعاتي مطابق با آخرين استانداردهاي روز دنیا ، براساس اقدامات واحد تحقيق و توسعه به پیش میرود. این شرکت در راستاي ماموريت اصلي خود با آموزش مداوم نيروهاي متخصص توانسته گامی موثر در رفع نیازهای سازمانها و موسسات بزرگ خصوصی و دولتی بردارد و همواره بهترین راهکارها و محصولات را با بهترین کیفیت ارائه نماید. در حال حاضر این شرکت بعنوان واحد فناور و دانش بنیان ، عضو شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و دارای رتبه 4 از شورایعالی انفورماتیک می باشد .

وجه تمایز و نقطه عطف شرکت ضمن همگامی با تحولات در فناوري ها و تکنيک هاي اين حوزه ، پشتیبانی مستمر و لحظه ای محصولات و خدمات می باشد که جلب رضایت مشتریان را به همراه داشته است.مجوز هاي شرکت