نرم افزار نگهداری و تعمیرات – نرم افزار CMMS

نرم افزار نگهداری و تعمیرات

نرم افزار نگهداری و تعمیرات – نرم افزار cmms؛

نرم افزار نگهداری و تعمیرات که گاها نرم افزار CMMS هم آن به اطلاق می شود، به منظور سرویس کاری، تعمیر یا تعویض تجهیزات و ماشین آلات است .

تخصیص یک نرم افزار مناسب نگهداری و تعمیرات؛

این نرم افزار به پرسنل نگهداری و تعمیرات کمک می کند تا بتوانند تشخیص دهندکدام یک از ماشین آلات به برنامه های نگهداری و تعمیرات نیاز  دارند.

و در نهایت منجر به تصمیم بهتری در این روند می شود .

این امر (برنامه نگهداری و تعمیرات سیستماتیک) کمک می کند تا هزینه های مازاد ناشی از تعمیرات غیرمنتظره کاهش یافته.

در مقابل با برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ، منابع مالی ، منابع انسانی و زمان کمتری دراین راستا تلف شود .

و اینگونه است که تخصیص منابع بهتری اتفاق می افتد.

یک سیستم نرم افزار نگهداری و تعمیرات (CMMS) چه دستاوردهای خواهد داشت؛

برای کنترل بهتر تجهیزات و تاسیسات ، نیاز به اطلاعاتی است که بتوان بر روی آن پایش کرد و وضعیت نگهداری و تعمیرات تجهیزات را سنجید.

اگر قرار باشد اطلاعاتی به خودی خود ذخیره شوند و تصمیم درستی برپایه آنچه بدست آمده است گرفته نشود.

تمام مراحلی که طی شده است فقط هزینه بوده و بلاستفاده .

 

بنابراین یک نرم افزار و سیستم CMMS مناسب و بهینه می تواند نظارت بهتری از ماشین آلات را به ارمغان آورد .

نکته حائزاهمیت اینجاست که اگر همین روال نگهداری و تعمیرات به صورت دستی و سنتی پیش برود.

تلاش و زمان زیادی را طلب می کند و منجر به استهلاک نیروی انسانی در سازمان می شود.

سیستم نت پیشگیرانه
سیستم نت پیشگیرانه

قسمت های رایج و متداول در یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات؛

معمولا بخش های عمده در یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات خوب شامل زیر سیستم هایی از جمله موارد زیر است:

* زیر سیستم تجهیزات

* زیر سیستم تعمیرات

*زیر سیستم نگهداری

که هر کدام از این زیر سیستم ها، شامل بخش های متعددی است که فرآیند روال نت را تسهیل می کند.

و Load زیر سیستم به جهت استقرار تجهیزات جدید راحت تر خواهد بود.

از مزایای یک سیستم نت می توان به برخی از موارد زیر اشاره کرد؛

*امکان تعریف سطح دسترسی برای کاربران هرگروه به انتخاب مدیر

*هشدار تعمیرات و نگهداری انجام نشده

*ثبت کارکرد و محاسبه عمر تجهیزات به صورت تکی و گروهی

*امکان نمایش آلارم بحران تجهیزات در هر کدام از بخش های تعمیرات ، نگهداری و بازرسی

*قابلیت آرشیو الکترونیکی مستندات مرتبط با تجهیز

*حفظ اطلاعات و سهولت دسترسی به سوابق تعمیراتی تجهیزات

*قابلیت کنترل گارانتی هر تجهیز به صورت کارکردی و زمانی

*قابلیت انتقال مشخصات فنی تجهیزات مشابه به منظور تسریع در عملیات ورود اطلاعات

با ما در شبکه های مجازی همراه باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.