شرکت نرم افزار سازان سپاهان در راستای اهداف آموزشی خود، نسبت به برگزاری دوره های رایگان آموزش اصول پایه دیجیتال مارکتینگ و راه اندازی کسب و کار اینترنتی و نیز تکنولوژی ها و ابزارهای تولید محتوا نموده است. برای شرکت در این دوره ها کافیست صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.