نت پیشگیرانه (PM)

نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده، به مجموعه سیاست‌های مدیریت و نگهداشت تجهیزات گفته می شود. با تعریف نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده، بیشتر کارها و فعالیت‌ها سازمان‌یافته می‌شوند و همراه با کنترل ، سوابق آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

از جمله بخشهای نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین که با رویکرد انجام بازدید ها و سرویس های دوره ای، ثبت نتایج برای فعالیتها و تحلیل نتایج ثبت شده از تجهیز طراحی شده است، زیرسیستم نت پیشگیرانه می باشد که به طور کلی جهت برنامه ریزی و تدوین نگهداشت تجهیزات طراحی شده است.

پیاده سازی بر اساس زمان و کارکرد نت پیشگیرانه

در نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین، برنامه ریزی فعالیت های نگهداری می تواند بر اساس بازه های زمانی مورد نیاز برای تکرار هر فعالیت و یا بر اساس پارامتر های کارکردی، کیلومتری، ضربه ای و … مانند ساعت کارکرد یک الکتروموتور ، کیلومتر طی شده ، تعداد ضربه زده شده و … برای هر تجهیز تعریف شود.

ثبت نتایج بازدیدها (CBM) و نت مبتنی بر وضعیت (RCM) نت پیشگیرانه

امروزه در بسیاری از سازمان ها نیاز به داشتن یک نت مبتنی بر وضعیت بسیار بیشتر از گذشته احساس می شود. هر چقدر تجهیزات از اهمیت بالاتری در میران دقت و حساسیت برخوردار باشند و یا هرچقدر نیاز سازمان به یک تجهیز برای up time بودنِ 100 درصدی، بیشتر باشد، نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده یا نگهداشت آن تجهیز اهمیت بالاتری دارد.

از این رو دیگر تنها داشتن یک برنامه زمانبندی شده برای بازرسی وضعیت دستگاه کافی نیست و می بایست از تجهیز پارامترهایی را برای بررسی وضعیت تجهیر به طور بالینی دریافت و آنها را تحلیل کرد.

بررسی پارامترها و تصمیم گیری در مورد وضعیت دستگاه مستلزم آن است تا علاوه بر شناخت از تجهیز، پارامترهای پایش و نتایج پایش مخصوص به آن را بدانیم.
سپس می توان نتایج را با استانداردها مقایسه نمود و یا در حالت پیشرفته تر مانیتورینگ وضعیت دستگاه (CBM) را در قالب نمودارهای گرافیکی بدست آورد و روند تغییر پارامتر های پایش را برای بررسی بهتر وضعیت تجهیز استخراج نمود.

نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین با قابلیت تعریف نتایج بازدید بر روی فعالیت های مختلف، و یا گروه های مختلف تجهیز امکان بررسی وضعیت تجهیز را فراهم می نماید.
تمامی نتایج مورد نیاز مانند دما، ولتاژ خروجی، لرزش و … قابلیت تعریف داشته و برای هر نتیجه می توان بازه مینیمم و ماکسیمم تعریف کرده و در گزارشات و نمودارها خود تغییر یک پارامتر را بررسی کرد.

همچنین می توان در گزارشات تعداد وضعیت خارج از معمول و یا بحرانی را در توالی های مختلف زمان بررسی و تحلیل کرد.

نظارت بر انجام عملیات بازدید های دوره ای نت پیشگیرانه

از بخش های مهم در بخش نت پیشگیرانه، نظارت بر انجام فعالیت های نگهداری است. در نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین، فرم های مختلف جهت نظارت بر انجام فعالیت های مختلف ایجاد شده است. علاوه بر دریافت گزارشات و فرم های لیستی، همچنین شما می توانید فعالیت های یک تجهیز را به آسانی و در یک نگاه به طور تقویمی مشاهده نمایید و نحوه انجام فعالیتها را بررسی کنید.

نمایش هفتگی فعالیت های نگهداری در نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین

ثبت کالیبراسیون نت پیشگیرانه

تمامی فعالیت های تکرار پذیر مورد نیاز به همراه نتایج و یا پارامترهای مورد نیاز آن در نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین قابل تعریف است. کالیبراسیون تجهیرات از مواردی است که در اکثر سازمانها برای تجهیزات خاص، اهمیت ویژه ای دارد. نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین امکان تعریف کالیبراسیون های مورد نیاز تجهیزات را نیر فراهم کرده است.

در نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین نگاه ویژه ای به بخش نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده و بازدید های دوره ای شده است. امکان ارتباط با سامانه اندرویدی میتواند ثبت این اطلاعات را که تعداد زیاد آنها اغلب موجب خستگی تیم نت می شود، تسهیل کند و همچنین با حذف چاپ های کاغذی، نیاز به ورود مجدد اطلاعات توسط اپراتور هم حذف می شود.

در زیر مشخصات کلی زیر سیستم نت پیشگیرانه به صورت خلاصه آمده است:

• برنامه ریزی و زمانبندی فعالیت ها
• کنترل و آلارم سررسید ها
• برآورد و پیش بینی نیازمندی های نگهداری
• امکان شناروری دسته جمعی فعالیت ها در زمان های اورهال
• تعریف مواد و ابزار مورد نیاز برای انجام هر فعالیت
• امکان تعریف مهارت و تخصص مورد نیاز برای انجام هر فعالیت
• ثبت فعالیت های نگهداری بر اساس زمان و یا تکرار یک پارامتر (ساعت کارکرد، ضربه و …)
• ثبت هزینه های نگهداری مخصوص به هر فعالیت
• امکان ثبت درخواست تعمیرات در زمان انجام یک فعالیت دوره ای (EM یا CM مبتنی بر PM)
• انجام فعالیت ها با سامانه اندروید و حذف کاغذ در اجرای نت دوره ای
• گزارش و نمودار‌های تحلیلی و آماری از انجام فعالیت های نگهداری
• گزارش‌ و نمودار‌های تحلیلی و آماری از نتایج ثبت شده در بازدیدها
• گزارش‌ و نمودار‌های تحلیلی و آماری از هزینه های انجام بازدید های دوره ای
• گزارش آخرین برنامه های نت دوره ای انجام شده یا نشده