بایگانی دسته بندی: مشاوره در زمینه نصب و استقرار سیستم نت

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست

این نوع نت در سالهای گذشته بیشتر در کارخانجات مورد استفاده قرار میگرفته است. نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست ( تعمیر بعد از خرابی ) بر این فرضیه بنا می شود که تا قطعه‌ای خراب و یا معیوب نباشد آن را تعویض و تعمیر نکنند . یعنی در واقع از تجهیز تا زمانی که […]

مشاوره در زمینه نصب و استقرار سیستم نت

مشاوره در حوزه استقرار برنامه نت

“مشاوره در زمینه نصب و استقرار سیستم نت” 5نکته کلیدی و مهم قبل از خرید نرم افزار نت عوامل کلیدی وجود دارد که در موفقیت پروژه نرم افزار نت تاثیر گذار است. این عوامل نسبت به شرایط و نوع پروژه فرق دارد و در شدت بروز آن نیز تفاوت هایی وجود دارد. یکی از این […]