بایگانی برچسب: نرم افزار سامانه مودیان

نرم افزار سامانه مودیان

نگاهی بر نرم افزار سامانه مودیان

نرم افزار سامانه مودیان چیست؟ مشکلات مختلفی در حوزه مالیات و حسابداری، از جمله ناعدالتی در فرآیند گرفتن مالیات، عدم شفافیت در جریان کالا، و کاهش درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص ملی، ایجاد سامانه مودیان مالیاتی را ضروری کرده است. این مشکلات عبارتند از: ناعدالتی در فرآیند گرفتن مالیات: ممکن است در فرآیند گرفتن […]