بایگانی برچسب: کاهش توقفات ماشین آلات

به حداقل رساندن تعداد دفعات توقف ماشین آلات

اهداف و مزایای پایش وضعیت

یکی از مزایای پایش کردن وضعیت خط تولید، به حداقل رساندن توقف ماشین آلات است. که از سایر مزایای آن، می توان به موارد زیر اشاره داشت؛ 1-کم کردن تعداد دفعات ماشین آلات 2-کاهش دادن زمان توقف تجهیزات 3-کاهش مصرف قطعات یدکی 4-کاهش هزینه 5-افزایش کیفیت محصول 6-بالا بردن ایمنی دستگاه 7-ضریب اطمینان ماشین آلات […]