آزمایشگاه مکانیک خاک آمال

مدیریت آزمایشگاه مکانیک خاک

بسیاری از شرکت های آزمایشگاهی که به تازگی وارد عرصه آزمایشگاه مکانیک خاک شده اند، تهیه با نرم افزار آزمایشات مکانیک خاک (آمال)  تهیه جدول و منحنی دانه بندی های خاک با تعریف انواع الک ها به راحتی انجام می گیرد. گزارشات و ترسیم دقیق نمودارهای دانه بندی و انجام آزمایش دانه بندی و کنترل روی خروجی گزارشات، برایشان سخت و زمانبر بوده  است.

دغدغه دیگر این شرکت ها،تغییر نتیجه نهایی گزارشات در برنامه های اکسل و عدم مدیریت صحیح روی فرمول گزارشات بود.

ما در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک (آمال)، ضمن رفع این مشکل ،سوابق چاپ گزارشات را در اختیار مدیر آزمایشگاه قرار می دهیم و همچنین بعد از تایید نهایی گزارشات ،قابلیت ویرایش یا حذف گزارش از کارشناسان گرفته می شود.

دسترسی آسان به داده ها
بدون محدودیت کاربری
دسترسی از هر مکان جهت متقاضی آزمون
پشتیبانی قوی

آزمایشات تعریف شده در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک (آمال)

 آزمون حدود اتربرگ در واقع آزمایشی برای تخمین حد روانی و حد خمیری و حد انقباض در خاک‌های چسبنده است.

.پارامترهایی که در آزمایش حدود اتربرگ باید به آن دقت کنیم:حد روانی(LL) حد خمیری(PL) و گام خمیری(PI)

در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک (آمال) استاندارد محاسبه براساسASTM_D423_66 و AASHTO_T89_68  که به دو  صورت نمودار و جدول نتایج  و بدون نمودار و گزارش به شما نمایش داده می شود

در نرم افزار  آزمایشگاه مکانیک خاک (آمال) آزمون سی بی آر برای تعیین نسبت باربری کالیفرنیای (CBR) صحرایی خاک آزمایش شده ، با مقایسه بار نفوذی خاک ، با بار نفوذی مصالح استاندارد کاربرد دارد.

این روش به ارزیابی کیفیت نسبی خاک های بستر می پردازد. اما برای مصالح لایه زیراساس و برخی از مصالح لایه اساس نیز قابل استفاده است..

آزمایش CBR صحرایی در محل ، برای ارزیابی و طراحی اجزای روسازی های انعطاف پذیر مانند لایه های اساس و زیر اساس و بستر و سایر کاربرد ها (مانند راه های شوسه) که برای آن ها CBR یک پارامتر مقاومتی مطلوب است مورد استفاده قرار می گیرند

پارامترهای قابل محاسبه در آزمایش CBR،درصد سی بی آر خشک و اشباع ،درصد تورم،درصد دانسیته خشک سی بی آر می باشد.استانداردهای به کار رفته در این آزمایش ASTM D_1883-87 ASTM_D_1557, می باشد.

آزمایش دانسیته در محل یا سند باتل برای اندازه گیری چگالی خاک به کار می رود.

در نرم افزار مکانیک خاک (آمال) پارامترهای قابل اندازه گیری،PC-PC-GM-WC رطویت و دانسیته خشک و درصد رطوبت بهینه می باشد که با توجه به نوع لایه و ضخامت لایه دانسیته ی خاک محاسبه می شود.

در نرم افزار آزمایشگاه  مکانیک خاک (آمال) آزمایش دانه بندی خاک بر اساس  استاندارد  ASTMD422-63 انجام میگیرد نحوه توزیع دانه های خاک به دو صورت انجام میگیرد.

اساس آزمایش دانه بندی، طبقه بندی انواع خاک ها بر اساس اندازه دانه ها و نیز رفتار خمیری آن هاست.

سیستم طبقه بندی خاک AASHTO بر اساس اندازه ذرات و خصوصیات پلاستیکی توده خاک طراحی شده است.

در نرم افزار مکانیک خاک (آمال) ، انواع دانه بندی خاک براساس هیدرومتری و مکانیک انجام می شود.

آزمایش دانه بندی خاک

در نرم افزار  آزمایشگاه مکانیک خاک (آمال)  برای انجام و تفسیر تراکم خاک به روش های تراکم آزمایشگاهی باید رابطه ی بین درصد وزن مخصوص خشک (منحنی تراکم) خاکهای متراکم شده در قالبی با قطر ۴ یا۶ اینچ ، با چکشی به وزن ۵/۵ پوند را که از ارتفاع ۱۲ اینچی برای تولید انرژی تراکمی ۱۲۴۰۰ پوند- فوت بر فوت مکعب رها می شود،مشخص شود

آزمایش تراکم آزمایشگاهی با استانداردASTM-D698 محاسبه  می شود و شامل گزارش و و ترسیم منحنی تراکم  می باشد .

در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک (آمال) آزمایش تراکم صحرایی به بررسی نوع مصالح و لایه ها و ضخامت لایه می پردازد.محاسباتی در محیط نرم افزار براساس دانسیته خشک و درصد رطوبت بهینه و درصد تراکم آزمایش انجام می شود.

استاندارد محاسبه آزمایش تراکم صحرایی براساس ASTM_1556 می باشد

 

در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک (آمال) این آزمایش روشی است برای محاسبه میزان نشست خاک و سرعت تحكیم خاك. در این آزمایش یك نمونه در شرایطی كه به صورت جانبی محدود شده است تحت اثر بارگذاری محوری قرار می­‌گیرد.

فاکتورهای قابل محاسبه در آزمایش تحکیم دانسیته خاک تر و دانسیته خاک خشکف وزن مخصوص ذرات خاک و درصد رطوبت خاک که براساس استاندارد ASTM_D2435  و T216 محاسبه می گردد.خروجی گزارش آزمایش تحکیم به شکل ترسیم منحی نیمه لگاریتمی براساس فشار و درصد فضای خالی خاک نمایش داده میشود و جدول مربوط به محاسبات قابل رویت در گزارش می باشد.

 

در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک (آمال) آزمایش برش مستقیم خاک ، آزمایشی است که در تحقیقات مهندسی ژئوتکنیک با هدف تعیین مقاومت برشی خاک انجام می شود و حداکثر مقاومت خاک در هنگام قرارگرفتن در برابر برش را اندازه گیری می کند

فاکتورهای قابل محاسبه در آزمایش برش مستقیم ،رطوبت اولیه نمونه، دانسیته خاک، تنش عمودی،تنش برشی در لحظه شکست که خط برازش ترسیم می شود.

 

در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک (آمال) آزمایش تک محوری ، برای تعیین مقاومت فشاری محصور نشده خاک چسبنده در حالت دست نخورده بازسازی شده یا اصلاح شده، با استفاده از اعمال بار محوری، تحت شرایط کنترل کرنش کاربرد دارد. در این روش، یک مقدار تقریبی برای مقاومت خاک چسبنده بر حسب تنش های کل حاصل می گردد.

این روش تنها برای مصالح چسبنده ای مانند رسها یا رس های سیمانته شده قابل استفاده است که در طول بارگذاری، آب از آنها خارج نخواهد شد و مقاومت ذاتی خود را پس از حذف فشارهای همه جانبه محصور کننده حفظ خواهند نمود.

برای مشاهده کلیک نمائید.

برخی مشتریان نرم افزار آزمایشگاه خاک بتن و مقاومت مصالح (آمال)

>> نمایش تمام مشتریان نرم افزار آزمایشگاه خاک بتن و مقامت مصالح (آمال)

6+

محصول

20+

سال سابقه

50+

کاربر

100+

مشتری

مشاهده رضایتنامه مشتریان

میخواهید یک جلسه دموی رایگان نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک (آمال) را برای شما تنظیم کنیم؟

اجازه دهید در یک جلسه آنلاین  به شما نشان دهیم نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک (آمال) چگونه در تولید و ترسیم منحنی ها دانه بندی و تعیین استانداردهای هر آزمون به شما کمک میکند.

آیا آماده آسان شدن پاسخگویی به کارفرمایان در خصوص جواب شیت نهایی گزارشات هستید؟

 تماس با مشاوران فروش

همدیگر را بشناسیم و مشخص کنیم با چه مشکلاتی روبرو هستید تا ما یک پیشنهاد خاص به شما ارائه کنیم

ارائه محصول و تجربه مشتریان قبلی

ما برای شما یک جلسه نمایش نرم افزار برنامه ریزی می کنیم تا با قابلیت های نرم افزار آزمایشگاه بتن آماده (آمال)و تجربیات سازمان های استفاده کننده از آن آشنا شوید.

ارائه پیشنهاد و خرید

بر اساس دریافت نیازمندیهای شما در جلسه ، پیشنهاد مالی مشخص و شرح خدمات قرارداد را برایتان ارسال می کنیم و درنهایت قرارداد خرید نرم افزار منعقد می گردد.

گزارش گیری و ترسیم نمودار های دانه بندی خاک

نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک (آمال) ،برای ثبت و محاسبه آزمون های آزمایشگاهی مرتبط با مکانیک خاک و ترسیم منحنی های دانه بندی خاک طراحی شده است .همچنین تولید انواع گزارش براساس استاندارد روش آزمون برای آزمون انتخابی کاربر وجود دارد.

دانه بندی خاک
نمونه نتایج آزمون حدود اتربرگ
نمونه نتایج آزمون تراکم آزمایشگاهی
آزمایش مکانیک خاک

نرم افزار آزمایشگاه بتن آماده

آزمایشگاه قیر و آسفالت

نرم افزار آزمایشگاه قیر و آسفالت

نرم افزار کنترل کیفی آزمایشگاه

حسابداری آزمون ها

نرم افزار حسابداری آزمون ها

فروش پایان یک معامله نیست

پیشنهاد ما، نرم افزار یکپارچه مدیریت آزمایشگاه فنی مکانیک خاک

۲۰ سال تجربه پیاده سازی در کنار شما افتخار ماست. نصب و استقرار سامانه، ارائه خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته، به روز رسانی رایگان و آموزش رایگان نرم افزار حداکثر تا 3 جلسه به صورت آنلاین

سوالات متداول در خصوص نرم افزارآزمایشگاه مکانیک خاک

1- نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک (آمال) شبیه برنامه های اکسلی یا ویندوزی می باشد؟

باید به شما این اطمینان را بدهم که نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک (آمال) در محیط تحت وب طراحی شده است و با نرم افزارهای تحت ویندوز به لحاظ نظارت دقیق روی کار کاربران  و  گردش کار ارجاعات راحتر و سریع تر اتفاق می افتد و همچنین لاگ سوابق گزارشات در این نرم افزارها به مدیران مجموعه کمک میکند تا هیچ گزارشی از بین نرود.از دیگر قابلیت های این نرم افزار این است  که چند کاربر همزمان می توانند با  نرم افزار کار کنند بدون اینکه به اطلاعات هم دسترسی داشته باشند. راحتی کار با نرم افزار و همچنین به روز بودن استانداردها در نتیجه نهایی گزارش این اطمینان را به مشتری می دهد که با خیال راحت گزارش را به دست کارفرمایان خود بدهد.

شما با تماس با مشاوران فروش نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک (آمال) می توانید به لیست تماس مشتریان فعلی نرم افزار دسترسی پیدا کنید و مشخصاً از کیفیت نرم افزار مطمئن گردید در ضمن این نرم افزار طی یک دهه اخیر در بیش از 100 شرکت و ارگان خصوصی و دولتی در حال بهره برداری می باشد که در سایت شرکت نمونه های از رضایت مندی ها و نظرات مشتریان قبلی نرم افزار در دسترس شما می باشد.

کلیه عملیات مربوط به کار با نرم افزار از طریق کارشناسان ما طی چندین جلسه آموزش به همراه فیلم های آموزشی انجام می شود و همچنین برای انجام درخواست ها و پاسخگویی به سوالات از طریق پرتال مشتریان در خدمت شما  هستیم.

ما با توجه به تیم فنی و تجربه ی کاری با بیش از 100 ارگان دولتی و خصوصی توانسته ایم تمامی تغییرات و ویژه سازی گزارشات مطابق با استاندارد تعیین شده از طرف آن سازمان را انجام دهیم.

به چند دلیل نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک (آمال) قیمت مناسبی دارد

1-نامحدود بودن تعداد کاربران

2-عدم شارژ سالیانه

3-پیاده سازی نرم افزار روی هر تعداد سیستم کاربران

4-بروز رسانی نرم افزار بدون هزینه

5- انجام درخواست ها و نیازهای مشتریان در طول خدمات پشتیبانی

نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک (آمال) به دلیل ارائه نسخه تحت وب،دارای امکانات به روز برای رفع نیازهای مشتریان طراحی شده است .از جمله این امکانات:

1- گردش فرآیند انجام آزمون های مکانیک خاک

2-تنوع ثبت نتایج آزمون های آزمایشگاهی مرتبط با مکانیک خاک

3-امکان گزارش گیری و ترسیم نمودارها براساس استاندارد های ملی

4-تهیه منحنی های دانه بندی براساس هیدرومتری و مکانیکی

5-تهیه سوابق پرینت گزارشات