مدیریت دستور کار تعمیرات (EM)

یکی از اولین رویکردهای تعمیراتی در دنیا اقدامات تعمیری جهت مدیریت خرابی و تعمیرات در هنگام بروز مشکل یا شکست در تجهیزات و دستگاه های سازمان است که همچنان در بعضی از مجموعه ها مورد استفاده است. به همین دلیل یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات کامل باید این روش تعمیرات را پوشش دهد. خرابی تجهیزات در شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ بسیار خطرناک است، زیرا میتواند اتفاقات ناگواری به وجود آورد.

هرچه قدر تجهیزات دارای حساسیت بیشتری برای کارکرد پیوسته  داشته باشند، جلوگیری از توقفات وابسته به خرابی بیشتر دارای اهمیت میشوند. با توجه به این توضیحات می‌بینیم که مدیریت نگهداری و تعمیرات به چه اندازه مهم و تاثیر گذار است و باید حتما به آن توجه کرد.

از جمله بخشهای نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین که با رویکردهای مورد نیاز EM, RCM به تحلیل توقفات اتفاق افتاده در دستگاه و تجهیزات می پردازد زیرسیستم مدیریت دستور کار تعمیرات می باشد که جهت مدیریت خرابی و تعمیرات در دو حالت مختلف و به صورت تخصصی برای مجموعه های متفاوت طراحی شده است.

تعمیرات کارتابلی در مدیریت دستور کار تعمیرات

کلیه تعمیرات غیر دوره ای اعم از اصلاحی ، اضطراری ، توقف و خرابی در این زیرسیستم (مدیریت دستور کار تعمیرات) مدیریت می شوند. در این بخش امکان صدور دستور کارهای تعمیراتی به صورت کارتابلی و در 3 مرحله طراحی شده است. بخشهای ثبت درخواست تعمیرات، بررسی درخواست توسط سرپرست تعمیرات و نهایتا انجام دستورکار و تکمیل اطلاعات تعمیر، از بخشهای این زیر سیستم است که استفاده از بخشهای متنوع آن میتواند مدیریت موثری بر روی خرابی ها و فعالیت های غیر برنامه ای داشته باشد.

تعمیرات فرآیندی در مدیریت دستور کار تعمیرات (گردش کار تعمیراتی)

در سازمان های مختلف روال مدیریت دستور کار تعمیرات و خرابی و انجام کارهای تعمیراتی ممکن است بر اساس یک فرایند مشخص با شروع و پایان از قبل طراحی شده صورت گیرد. در نرم افزار نگهداری و تعمیرات به این جریان Work Flow یا گردش کار تعمیراتی می گویند. با استفاده از این زیرسیستم(مدیریت دستور کار تعمیرات) هر کاربر که در فرآیند نگهداری و تعمیرات نقشی دارد و بر اساس همان نقش می تواند کارهای مربوط به خود را در کارتابل خود مشاهده نماید.

مدیریت خرابی و تعمیرات - نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین

فرآیند تعمیرات در نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین به طور کامل توسط مدیریت تعمیرات قابل طراحی است و مدیر نت یا تعمیرات میتواند تعداد مراحل، واحد های سازمانی درگیر در هر مرحله و به طبع آن افراد موجود در هر واحد و یا مرحله را مشخص کند. همچنین هر فرد می تواند در کارتابل خود کارهای محوله را ببیند و کارهای مربوط به خود را انجام دهد.

در زیر مشخصات کلی زیر سیستم مدیریت دستور کار تعمیرات به صورت خلاصه آمده است:

• امکان تعریف انواع خرابی (اصلاحی ، اضطراری ، ساخت) – مدیریت خرابی و تعمیرات
• امکان اعلام خرابی برای هر تجهیز توسط پرسنل بهره بردار و اپراتور
• امکان اعلام خرابی از روی ساختار درختی تجهیزات Taxonomy
• امکان تایید یا رد خرابی و صدور دستور کار تعمیراتی توسط مدیر مربوطه
• تعریف واحدها اجرایی و درخواست کننده تعمیرات
• امکان تعریف درخواست تعمیر بر روی تجهیز و یا قطعات آن
• مشخص کردن واحدهای اجرایی پیمانکاری فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات
• تعریف نوع خرابی، خرابی و دلیل خرابی تجهیزات مختلف برای کشف علل ریشه‌ای عیوب یا RCA
• تعریف سرویس‌های اضطراری یا EM در سیستم که بعد از انجام خرابی اجرا می‌شوند.
• انجام تعمیرات اصلاحی CM برای سازمان یا تجهیزات موجود در آن
• انجام فعالیت‌های تعمیراتی توسط پیمانکاران بیرونی و گزارش عملکرد آن‌ها
• ارتباط با سیستم انبار موجود در نرم افزار برای درخواست قطعات مصرفی مورد نیاز از انبار و صدور حواله درخواست قطعه از انبار
• گردش سرویس‌ها و درخواست های تعمیراتی بر اساس فرآیندهای موجود در هر شرکت یا سازمان از طریق بخش گردش کار
• گزارش و نمودار‌های تحلیلی و آماری تعمیرات
• گزارش‌ و نمودار‌های تحلیلی و آماری مصرف قطعات، قطعات پرمصرف و …
• گزارش‌ و نمودار‌های تحلیلی و آماری ساعت کار تعمیراتی پرسنل و یا پیمانکاران
• گزارش‌ و نمودار‌های تحلیلی و آماری از هزینه های تعمیراتی در سازمان
• گزارش تکرار و تنوع خرابی بر روی تجهیزات و گروه تجهیزات
• امکان استخراج شاخص‌های مربوط به خرابی ها