مدیریت ماشین آلات و تجهیزات

اصول طراحی سیستم های مکانیزه نرم افزار نگهداری و تعمیرات معمولا تجهیز محور (Asset Base) است. تجهیز محور بودن این نرم افزارها بدین معنی است که کلیه فرایندهای موجود در نرم افزار حول محوریت مدیریت ماشین آلات و تجهیزات (دستگاه) اتفاق می افتد و ثبت و نگهداری اطلاعات نیز در تمام سطوح مبتنی بر همین تجهیز می باشد. از این رو نگاه اصولی به مدیریت ماشین آلات و تجهیزات و تعریف یک کدینگ مناسب در سطحی معقول از لایه های تجهیزات به نوعی زیربنای اصلی یک CMMS را فراهم می  نماید.

نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین دارای بخشی ساده و در عین حال قدرتمند جهت مدیریت دستگاه و ایجاد کدینگ تجهیزات است. این ساختار، به گونه ای منعطف طراحی شده است تا امکان ایجاد هر نوع کدینگ متناسب با استانداردهای موجود و یا کدینگ های مکان محور و یا عملیات محور را دارا باشد.

این ساختار امکان ایجاد گروه بندی و طبقه بندی مشخص و منظمی بر روی دستگاه ایجاد میکند. علاوه بر این قابلیت، ایجاد ساختار درختی تجهیز یا درخت محصول (BOM) به عنوان لایه های زیرین تجهیر هم در نرم افزار وجود دارد. بدیهی است این بخش در تحلیل های RCM نرم افزار ( تحلیل های خرابی ) می تواند نقش مهمی را ایفا کند.

ساختار درختی قطعات در نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین
در زیر مشخصات زیر سیستم مدیریت ماشین آلات و تجهیزات به صورت خلاصه آمده است:
1-شناسنامه تجهیز در مدیریت ماشین آلات و تجهیزات

شناسنامه تجهیز در سیستم نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین به صورت کاملا داینامیک ایجاد شده است. امکان تعریف مشخصات فنی تجهیز بر روی گروه های اصلی وجود دارد و این کمک می کند تا کاربر به راحتی بتواند مشخصات مورد نیاز را وارد نماید و از مواجه شدن با تراکم زیاد و حجم بالای اطلاعات خلاصی یابد. ساختار تعریف انواع مشخصات فنی نیز در نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین به گونه ای طراحی شده که شما به راحتی بتوانید انواعی از فرمت های اطلاعات را برای تجهیز وارد نمایید. با این امکان شما می توانید انواع مشخصه های فنی ، مشخصه های محیطی کار دستگاه و به صورت کلی انواع فیلد های اطلاعاتی که در شناسنامه دستگاه جای نگرفته است و نیازمند ثبت اطلاعات در آن مورد هستید را به صورت نامحدود ثبت کنید.

2-ساختار درختی قطعات در مدیریت ماشین آلات و تجهیزات

در بخش مدیریت دستگاه ، تعریف کلیه قطعات تجهیز به عنوان ساختار درختی در نرم افزار PM نت بین وجود دارد. این قطعات در لایه های نامحدود و به صورت درختی قابلیت تعریف دارند. همچنین این قطعات به عنوان لایه های زیرین تجهیز می تواند در تعمیرات مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و تحلیل خرابی قطعات را به همراه داشته باشد.

3-مشخصات فنی قطعات تجهیز در مدیریت ماشین آلات و تجهیزات

علاوه بر تعریف خود قطعات، در نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین امکان تعریف مشخصات فنی برای هر کدام از قطعات هم فراهم شده است. بدین معنی که برای تمام قطعات امکان ثبت مشخصات فنی آن قطعه فراهم شده است. این مشخصات هم به گونه ای طراحی شده که شما به راحتی بتوانید انواعی از فرمت های اطلاعات را برای قطعات به عنوان مشخصه های فنی وارد نمایید.

4-اسناد و تصاویر در مدیریت ماشین آلات و تجهیزات

 در این بخش از نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین می توانید انواع تصاویر، اسناد و نقشه های مرتبط با دستگاه را در قالب فایل الکترونیکی و در دسته بندی های مورد نیاز خودتان به دستگاه متصل کنید. همچنین امکان پیوست کردن این اسناد برای قطعات هم در نرم افزار جهت بهبود مدیریت دستگاه دیده شده است.