بایگانی دسته بندی: نرم افزار مدیریت بتن آزمایشگاه بتن خاک و مقاومت مصالح

نرم افزارمدیریت آزمایشگاه بتن خاک و مقاومت مصالح

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه بتن در این مجموعه نرم افزارها با توجه به استانداردهای لازم برای محاسبه و تهیه خروجی گزارشات کاربر میتواند با ورود اعداد خام به نرم افزار انواع گزارشات مقاومت فشاری بتن را دریافت کند و گزارشات را به صورت آنلاین به دست متقاضی آزمون ارسال کند. در نرم افزار مدیریت آزمایشگاه […]