بایگانی برچسب: ابزار جدید برای پیشبرد نت

ابزار جدید

منتقدان عقیده دارند که، برنامه نگهداری و تعمیرات ابزار محدود کننده ای است که شامل خروجی و گزارشات زمانبر و طولانی هم می شود. با این حال چه باید کرد؟ با پیشرفت علم و روی کار آمدن ابزار جدید، می توان تدبیری اندیشید که چالش های پیش رو را نداشته باشد. چه طور؟ متن زیر […]