بایگانی برچسب: برنامه آزمایشگاه خاک و بتن

برنامه آزمایشگاه خاک و بتن

آزمایش دانه بندی خاک

برنامه آزمایشگاه خاک و بتن برنامه آزمایشگاه خاک نرم افزار مدیریت آزمایشگاه خاک در این نرم افزار که مختص آزمون های مربوط به خاک می باشد ضمن تنوع ثبت نتایج انواع آزمون های خاک ، امکان گزارش گیری و ترسیم نمودار  براساس روش آزمون انتخابی کاربر وجود دارد. انواع آزمون های خاک   آزمون بارپذیری […]