بایگانی برچسب: سامانه GIS

سامانه GIS در نرم افزار نگهداری و تعمیرات

سامانه GIS

سامانه GIS در سیستم نرم افزاری نت بین؛ یکی از مسائل مهم و ضروری که در مراکز عمرانی و صنعتی مطرح است، ماهیت مکانی تجهیزات(سامانه GIS)، نحوه سرویس، نگهداری و تعمیرات ماشین آلات، دستگاهها و تجهیزات و به عبارت دیگر حفاظت فنی از دارایی های فیزیکی می باشد. نگهداری و تعمیرات صحیح علمی با روشهای […]