بایگانی برچسب: قطعات مصرفی

قطعات مصرفی

قطعات مصرفی

مدیریت قطعات یدکی؛ برنامه قطعات یدکی یک کارخانه، یک بخش مهم از مدیریت کل قطعات یدکی می باشد. به این دلیل که این برنامه باید تضمین کند که همیشه در هنگام تقاضا می توان تعداد مناسبی از قطعات را عرضه کرد و کارخانه هیچ گاه زیان ناشی از تاخیر در تغییر به دلیل نبودن قطعه […]