بایگانی برچسب: محاسبه و تحلیل

نرم افزار آزمایشگاه فنی مکانیک خاک

نرم افزار ژئوتکنیک

ویژگی های نرم افزار فنی مکانیک خاک شرکت مهندسی نرم افزارسازان سپاهان از سال 1381 اقدام به طراحی و تولید مجموعه نرم افزارهای آزمایشگاه فنی مکانیک خاک در پروزه های مختلف کرده است. با توجه به نیاز مبرم شرکت های ارائه دهنده ی خدمات آزمایشگاهی به استفاده ازمجموعه  نرم افزارهای آزمایشگاه فنی مکانیک خاک برای […]