بایگانی برچسب: نت مبتنی بر وضعیت

نگهداری وتعمیر پیش بینانه

نت پیش گویانه

نگهداری و تعمیر پیش بینانه / مبتنی بروضعیت (Predictive / Condition-Based Maintenance PDM / CBM) نت پیشگویانه چیست؟ نت پیشگویانه یا همان پیش بینانه، به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می‌گردد که جهت تعیین شرایط فنی کارکرد اجزاء ماشین (اندازه‌گیری میزان فرسایش اجزاء) در حین بهره‌برداری انجام گردیده و بر اساس نتایج حاصله از آن ، زمان […]