بایگانی برچسب: نرم افزار آزمایشگاه بتن

نرم افزار آزمایشگاه بتن

نمونه گزارشات نرم افزار بتن

نرم افزارآزمایشگاه بتن نرم افزار جامع آزمایشگاه فنی مکانیک خاک و مقاومت مصالح ساختمانی دارای زیر سیستم های مختلفی می باشد که یکی از آنها مربوط به نرم افزار آزمایشگاه بتن می باشد. در لیست استانداردهای بتن، استانداردهای زیادی آورده شده است. این لیست شامل 7 استاندارد معتبر دنیا (ASTM, AASHTO, BS, ISO, ISIRI, EN […]