بایگانی برچسب: نرم افزار آزمایشگاه خاک و بتن

نرم افزار آزمایشگاه خاک و بتن

آزمایشات مکانیک خاک

نرم افزار آزمایشگاه خاک و بتن با توجه به نیاز شرکت ها و سازمانهای ارائه دهنده خدمات آزمایشگاه خاک و بتن کشور به نرم افزاری جامع جهت مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی ، از جمله گردش فرآیند های انجام آزمون ، مدیریت ارتباط با مشتری CRM ، محاسبه و ترسیم نمودارها ، این شرکت از سال 1385 […]