بایگانی برچسب: نرم افزار دانه بندی اساس ، زیر اساس و آسفالت

نرم افزار منحنی دانه بندی اساس، زیر اساس و آسفالت

دانه بندی مارشال

نرم افزار منحنی دانه بندی اساس، زیر اساس و  آسفالت امکان تولید گزارشات آماری براساس استانداردها و ترسیم نمودارها با توجه به حدود رواداری را در اختیار شرکت های آزمایشگاهی قرار می دهد. بسیاری از شرکت های خدمات آزمایشگاهی درگیر تهیه گزارشات و نمودارهای دانه بندی ها در محیط اکسل هستند که بعضا دقت در […]