بایگانی برچسب: نرم افزار دانه بندی خاک

نرم افزار ترسیم منحنی دانه بندی

ترسم منحنی های دانه بندی براساس استاندارد ملی در نرم افزارهای مدیریت فرآیند آزمایشگاه فنی چند روش آزمایش و استاندارد وجود دارد که در ترسم منحنی های دانه بندی به کاربر آزمایشگاه کمک میکند: 1- رسم منحنی دانه بندی و کنترل کیفیت- آسفالت به روش  D422_ASTM مطابق رده 89 استاندارد ملی: 2-منحنی دانه بندی و […]

نرم افزار دانه بندی خاک براساس درصد الک های رد شده

نرم افزار دانه بندی خاک

انواع دانه‌بندی خاک دانه‌بندی خاک یک نوع دسته‌بندی توزیع بزرگی دانه‌های خاک است. خاک‌های درشت دانه خوب دانه‌بندی شده یا بد دانه‌بندی شده باشند. بد دانه‌بندی شده را می‌توان بیشتر به دو گروه یکنواخت دانه‌بندی شده و دانه‌بندی دارای شکاف تقسیم کرد. خاک‌های ریزدانه مانند لای و رس را بر اساس حدود اتربرگ که مشخصات […]