بایگانی برچسب: نرم افزار رسم منحنی دانه بندی ها

کدام نرم افزار برای رسم منحنی دانه بندی ها مناسب تر است؟

نرم افزار رسم منحنی دانه بندی سنگدانه بتن

نرم افزار رسم منحنی دانه بندی سنگدانه بتن دانه بندی و بزرگترین اندازه دانه در نرم افزار مدیریت کنترل فرآیند آزمایشگاه بتن روی مقادیر نسبی دانه‌ها، همچنین روی مقادیر مورد نیاز ، کارایی، اقتصادی بودن، تخلخل، آبرفتگی، دوام و پوکی بتن اثر می‌گذارند که در پیج اینستاگرام قابل رویت می باشد.http://amal.narmafzarsazan  هر گونه تغییراتی در […]