بایگانی برچسب: نرم افزار سامانه مودیان

مشمولین ارسال صورت حساب الکترونیک چه کسانی هستند؟

مشمولین ارسال صورت حساب الکترونیک

در این مقاله میخواهیم به بررسی مشمولین ارسال صورت حساب الکترونیک بپردازیم. پیش از اینکه به بحث مشمولین ارسال صورت حساب الکترونیک بپردازیم، بهتر است ابتدا با مفهوم سامانه مودیان مالیاتی آشنا شویم. معرفی سامانه مودیان مالیاتی “سامانه مودیان مالیاتی” به عنوان یک راهکار الکترونیکی برای ارتباط بین مالکان و مدیران مالیاتی استفاده می‌شود. با […]

نرم افزار سامانه مودیان

نگاهی بر نرم افزار سامانه مودیان

مقدمه مشکلات مختلفی در حوزه مالیات و حسابداری، از جمله ناعدالتی در فرآیند گرفتن مالیات، عدم شفافیت در جریان کالا، و کاهش درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص ملی، ایجاد سامانه مودیان مالیاتی و استفاده از نرم افزار سامانه مودیان را ضروری کرده است. این مشکلات عبارتند از: ناعدالتی در فرآیند گرفتن مالیات، عدم شفافیت […]