رسم منحنی های دانه بندی براساس استاندارد

رسم منحنی های دانه بندی براساس استاندارد ملی

در نرم افزارهای مدیریت فرآیند آزمایشگاه فنی چند روش آزمایش و استاندارد وجود دارد که در رسم منحنی های دانه بندی به کاربر آزمایشگاه کمک میکند:

1- رسم منحنی دانه بندی و کنترل کیفیت- آسفالت به روش  D422_ASTM مطابق رده 89 استاندارد ملی:

2-منحنی دانه بندی و کیفیت مصالح راه سازی مطابق نشریه 234

3-منحنی دانه بندی کنترل کیفیت بتن مصرفی-شن و ماسه ـ بادامی به روش ASTM_C136


4-دانه بندی و کیفیت مصالح شکسته ـ سنگدانه ریزمطابق استاندارد ملی 302

5-منحنی دانه بندی  خاکــ روش ASTM_D422

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.