آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن

نرم افزار تعیین مقاومت فشاری بتن آماده

آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن یکی از متداول ترین آزمایش هایی است که بر روی بتن انجام می شود.

این آزمایش چنان به تغییرات در روش آزمایش حساس است که لازم است دقیقا بر اساس روش استاندارد انجام پذیرد تا نتایج بدست آمده در آزمایش های مختلف (حتی در یک آزمایشگاه) با یکدیگر قابل مقایسه باشد. به همین دلیل در این مقاله، آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن مطابق با استاندارد جهانی با ذکر برخی جزییات مورد نیاز شرح داده خواهد شد. ASTM با ذکر برخی جزییات مورد نیاز شرح داده خواهد شد
تعیین مقاومت فشاری بتن می تواند با استفاده از هر دستگاه جک فشاری که دارای شرایط مناسب باشند انجام شود. در دستگاه جک فشاری (جک بتن شکن) دو قطعه سخت بارگذاری وجود دارد که یکی از آنها به صورت صلب است و نمونه بتنی روی آن قرار می گیرد و یک قطعه گوی شکل که روی سطح فوقانی نمونه قرار می گیرد.

محاسبه مقاومت فشاری بتن استوانه ای

نمونه های مکعبی که با قالب مکعبی نمونه های مکعبی که با قالب مکعبی برای آزمایش مقاومت فشاری در کشورهای انگلستان، آلمان و بعضی نقاط اروپا به کار می روبر اساس استاندارد انگلستان (BS) نمونه های مکعبی ۱۵۰ میلیمتر هستند که در سه لایه پر شده اند و هر لایه ۲۵ مرتبه با یک میله سر مربعی ۲۵ میلیمتری کوبیده می شود.

همچنین به عنوان یک روش جایگزین، این مکعب بتنی می تواند بوسیله ویبراتور هم متراکم شود.د.
بر اساس استاندارد انگلستان (BS) نمونه های مکعبی ۱۵۰ میلیمتر هستند که در سه لایه پر شده اند و هر لایه ۲۵ مرتبه با یک میله سر مربعی ۲۵ میلیمتری کوبیده می شود.

همچنین به عنوان یک روش جایگزین، این مکعب بتنی می تواند بوسیله ویبراتور هم متراکم شود.

مقاومت فشاری، توانایی ماده یا سازه در تحمل بارهای وارده بدون رخ دادن ترک یا تغییرشکل است. مقاومت فشاری بتن به عنوان یکی از مهمترین نقاط مثبت این ماده شناخته می‌شود.

این ویژگی معمولا به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت کلی بتن و همچنین توصیف ویژگی‌های دیگر آن نظیر روانی و یکنواختی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در صورت ساخت اصولی مخلوط سیمانی، مقاومت فشاری آن می‌تواند به اندازه یک سنگ سخت طبیعی باشد.

نرم افزار مدیریت کنترل کیفیت بتن برای اندازه گیری و محاسبه دقیق مقاومت فشاری و تعیین مقاومت مشخصه استوانه ای و تعیین مقادیری مانند

 • تعیین مقاومت فشاری بتن در قالب استوانه ای و مکعبی
 • وزن مخصوص بتن
 • دمای محیط موقع بتن ریزی
 • نوع بتن ریزی
 • دمای بتن موقع بتن ریزی
 • تعیین رده های مقاومتی
 • حباب هوای بتن
 • سرعت بارگذاری
 • اسلامپ بتن

 تعیین مقادیر زیر به صورت اتوماتیک

 • سطح بارگذاری نمونه بتن
 • حجم نمونه بتن
 • نیروی وارد بر نمونه
 • نیروی وارد تصحیح شده بر نمونه
 • مقاومت فشاری مکعبی تصحیح شده
 • مقاومت فشاری استوانه ای براساس کیلوگرم و مگا پاسگال

نمونه خروجی گزارشات:

نرم افزار کنترل کیفی بتن مصرفی
نرم افزار کنترل کیفی بتن مصرفی
نرم افزار مقاومت فشاری بتن آماده

آزمون های زیر در نرم افزار بتن محاسبه می شود:

مقاومت فشاری بتن آماده

مقاومت فشاری بتن سخت شده

تست التراسونیک

آزمون چکش اشمیت

دانه بندی شن و ماسه