بایگانی نویسنده: مولود حسینی

نرم افزار نگهداری و تعمیرات – نرم افزار CMMS

نرم افزار نگهداری و تعمیرات

نرم افزار نگهداری و تعمیرات – نرم افزار cmms؛ نرم افزار نگهداری و تعمیرات که گاها نرم افزار CMMS هم آن به اطلاق می شود، به منظور سرویس کاری، تعمیر یا تعویض تجهیزات و ماشین آلات است . تخصیص یک نرم افزار مناسب نگهداری و تعمیرات؛ این نرم افزار به پرسنل نگهداری و تعمیرات کمک […]

پایش وضعیت

چگونه با پایش وضعیت، روال خط تولید را بهینه کنیم؟

از اهداف و مزایای پایش وضعیت روش پایش وضعیت، انگیزه هایی  را برای یک سازمان ایجاد می کند که می توان از مهم ترین عوامل آن به موارد زیر اشاره کرد؛ کم کردن تعداد توقفات ماشین آلات با پایش وضعیت : هنگامی که در یک سازمان ، با خط تولیدی مواجه می شویم که تعداد […]

ابزار جدید

منتقدان عقیده دارند که، برنامه نگهداری و تعمیرات ابزار محدود کننده ای است که شامل خروجی و گزارشات زمانبر و طولانی هم می شود. با این حال چه باید کرد؟ با پیشرفت علم و روی کار آمدن ابزار جدید، می توان تدبیری اندیشید که چالش های پیش رو را نداشته باشد. چه طور؟ متن زیر […]

نگهداری قطعات یدکی

نگهداشت لوازم و قطعات یدکی در انبار   هشت قانون برای مدیریت کارآمد در مورد قطعات یدکی؛ 1 -سمت نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه بروید. 2 -مشکالات موجود در فرآیند را شناسایی و حذف کنید. 3 -سهم قطعات یدکی خود را مشخص نمایید. 4 -میزان حیاتی بودن قطعات یدکی را ارزیابی کنید. 5 -با مدیریت قطعات […]

علل ریشه ای خرابی

  تحلیل علل ریشه ای خرابی تحلیل علل ریشه ای یا RCA ، روشی برای مشخص کردن دلایل پنهانی (علل ریشه‌ای) از اتفاقات است. اینکه چرا یک رویداد رخ می‌دهد، با آنچه که به طور ظاهری از آن رویداد می بینیم ممکن است متفاوت باشد. منظور از رویداد، نه فقط رویدادهای مربوط به تجهیزات بلکه […]

اپراتور آگاه

اپراتور آگاه

اپراتور آگاه چگونه می تواند در روال نت تاثیر گذار باشد؟ اپراتور آگاه اپراتوری نیست که تعمیرات را به خوبی تکنسین نت انجام دهد بلکه اپراتوری است که مهارت تشخیص نشانه های خرابی را دارد. یعنی اپراتور قادر خواهد بود قبل از وقوع خرابیها شرایط غیر عادی بوجود آمده را فورا تشخیص دهد و از […]

مشاوره در زمینه نصب و استقرار سیستم نت

مشاوره در حوزه استقرار برنامه نت

“مشاوره در زمینه نصب و استقرار سیستم نت” 5نکته کلیدی و مهم قبل از خرید نرم افزار نت عوامل کلیدی وجود دارد که در موفقیت پروژه نرم افزار نت تاثیر گذار است. این عوامل نسبت به شرایط و نوع پروژه فرق دارد و در شدت بروز آن نیز تفاوت هایی وجود دارد. یکی از این […]

قطعات مصرفی

قطعات مصرفی

مدیریت قطعات یدکی؛ برنامه قطعات یدکی یک کارخانه، یک بخش مهم از مدیریت کل قطعات یدکی می باشد. به این دلیل که این برنامه باید تضمین کند که همیشه در هنگام تقاضا می توان تعداد مناسبی از قطعات را عرضه کرد و کارخانه هیچ گاه زیان ناشی از تاخیر در تغییر به دلیل نبودن قطعه […]

فاکتورهای اساسی برای خرید نرم افزار

فاکتورهای اساسی برای خرید نرم افزار

فاکتورهای اساسی برای تهیه نرم افزار 1-هزینه آموزش در گردآوری اطلاعات و آموزش در صورتی که هزینه و زمان کافی برای به کارگیری نرم افزارCMMS وجود نداشته باشد ، کاربری و دریافت نتیجه مطلوب به حداقل می رسد. این در حالی است که تصور مدیران سازمان استفاده و کار بهینه با نرم افزارCMMS است ، […]