آزمایش دانسیته در محل توسط نرم افزار آزمایشگاه فنی آمال

دستگاه چگالی سنج در آزمون دانسیته در محل

آزمایش دانسیته در محل توسط نرم افزار آزمایشگاه فنی آمال

با استفاده از این آزمایش می توان وزن مخصوص خاک را در محل تعیین نمود. این آزمایش برای خاک هایی استفاده می شود که درصد قابل توجهی سنگ و مصالح درشت دانه بزرگتر از 38 میلی متر نداشته باشند. همچنین خاک باید به اندازه کافی چسبندگی یا در هم قفل شدگی داشته باشد تا در حفر یک گودال کوچک دیواره های گودال پایدار بماند.

این آزمایش عموماً برای کنترل وزن مخصوص خاکریزهای کوبیده شده در سد های خاکی، راهسازی و … استفاده می گردد. این آزمایش به همراه آزمایش تراکم(که در نرم افزار جامع مدیریت کنترلفرآیند آزمایشگاه فنی مکانیک خاک آمال با دو روش تراکم نسبی و تراکم آزمایشگاهی میتوان گزارش گیری و خروجی گرفت) به عنوان مبنای پذیرش کفایت عملیات تراکم مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد این آزمایش در خاک های اشباع محدود بوده و همچنین در خاک های نرم و شدیدا شکننده توصیه نمی شود. هدف از این آزمایش به دست آوردن وزن مرطوب نمونه ای از خاک حفاری شده از یک گودال با شکل هندسی نامنظم است که اگر حجم آن گودال مشخص باشد دانسیته ظاهری یا مرطوب خاک به سادگی محاسبه می شود.

 

در زمان انجام عمليات آگاهی از وزن ماسه لازم برای پرکردن قیف مخروط ماسه مفيد است.اطلاعات ورودی برای محاسبه این آزمون در نرم افزارآزمایشگاه فنی مکانیک خاک آمال موجود است که نیاز به پر کردن کلیه اطلاعات نیست و مقادیری توسط خود نرم افزار محاسبه می شود.

فرم گزارش آزمون دانسیته در محل

فرم دانسیته در محل
آزمون دانسیته در محل

در اين آزمايش از نوع مخصوصی از ماسه به نام ماسه اتاوا استفاده می‌شود. در ابتدای كار بايد وزن مخصوص ماسه اتاوا را تعيين كرد. براي اين كار از آب استفاده می‌شود. بدين ترتيب كه در ظرف مخصوصی پر از آب می‌شود و وزن ظرف و آب را به دست می آید. وزن ظرف اندازه گیری می‌شود. تفاضل اين دو عدد برابر وزن آب داخل ظرف است و به این ترتیب حجم ظرف به دست می آید. سپس همان ظرف از ماسه اتاوا پر شده و توزين می‌شود. بدين طريق می‌توان وزن ماسه داخل ظرف را به دست آورد. از تقسيم كردن وزن به دست آمده برای ماسه به حجم ظرف وزن مخصوص ماسه اتاوا به دست می آيد.نمودار این آزمون به این شکل از طریق نرم افزارهای آزمایشگاه فنی مکانیک خاک آمال ترسیم می گردد:

این مطلب را نیز بخوانید:  نرم افزار دانه بندی خاک براساس درصد الک های رد شده

نتیجه خروجی آزمون دانسیته در محل

در اين قسمت هدف به دست آوردن وزن ماسه درون مخروط مي باشد. بنابراین ابتدا دستگاه استوانه دانسيته روی سطح محكم و صافی قرار می‌گیرد. شير خروج ماسه بسته و مقداری در آن ماسه در ظرف ریخته می شود. سپس شير ظرف باز شده تا مخروط زير دستگاه از ماسه پر شود. شير را بسته و باقيمانده ماسه داخل دستگاه وزن می‌شود تا پس از كسر آن از وزن ماسه اوليه وزن ماسه زير مخروط به دست آيد. يا می‌توان ماسه را مستقيماً به دقت وزن كرد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *