نرم افزار ترسیم منحنی دانه بندی

ترسم منحنی های دانه بندی براساس استاندارد ملی

در نرم افزارهای مدیریت فرآیند آزمایشگاه فنی چند روش آزمایش و استاندارد وجود دارد که در ترسم منحنی های دانه بندی به کاربر آزمایشگاه کمک میکند:

1- رسم منحنی دانه بندی و کنترل کیفیت- آسفالت به روش  D422_ASTM مطابق رده 89 استاندارد ملی:

2-منحنی دانه بندی و کیفیت مصالح راه سازی مطابق نشریه 234

3-منحنی دانه بندی کنترل کیفیت بتن مصرفی-شن و ماسه ـ بادامی به روش ASTM_C136


4-دانه بندی و کیفیت مصالح شکسته ـ سنگدانه ریزمطابق استاندارد ملی 302

5-منحنی دانه بندی  خاکــ روش ASTM_D422

آزمایش دانه بندی خاک

ترسیم منحنی دانه بندی خاک ازنمونه  آزمایش های مهم خاک می باشد که بر اساس ASTMD422-63 انجام میگیرد نحوه توزیع دانه های خاک به دو صورت انجام میگیرد.

اگر دانه ها از الک شماره 200 بزرگتر باشند با استفاده از روش الک و برای دانه های ریزتر از الک شماره 200 با استفاده از روش هیدرومتری انجام میگیرد.

دانه بندی خاک با استفاده از الک به صورت درصدی نسبت به کل نمونه برداری اعلام میگردد و جهت تفسیر و نمایش بهتر نتایج از نمودار نیمه لگاریتمی استفاده میگرد

توزیع منحنی دانه بندی

منحنی توزیع اندازه با استفاده از اندازه ذره‌های مختلف D60، D30 و D10 تحلیل می‌شود.

این منحنی(ترسیم دانه بندی خا) خط رسم شده بین درصد ریزتر در محور y و اندازه دانه در محور x در مقیاس لگاریتمی است.

منحنی بر اساس مشاهدات تحلیل الک انجام شده روی نمونه خاک رسم می‌شود

نرم افزار رسم منحنی دانه بندی خاک
ترسیم منحنی دانه بندی خاک در نرم افزار آزمایشگاه فنی ژئوتکنیک ،بتن و مقاومت مصالح
این مطلب را نیز بخوانید:  نرم افزار آزمایشگاه فنی مکانیک خاک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *