نرم افزار منحنی دانه بندی اساس، زیر اساس و آسفالت

دانه بندی مارشال

نرم افزار منحنی دانه بندی اساس، زیر اساس و  آسفالت
امکان تولید گزارشات آماری براساس استانداردها و ترسیم نمودارها با توجه به حدود رواداری را در اختیار شرکت های آزمایشگاهی قرار می دهد.

بسیاری از شرکت های خدمات آزمایشگاهی درگیر تهیه گزارشات و نمودارهای دانه بندی ها در محیط اکسل هستند

که بعضا دقت در محاسبات و کنترل جواب نهایی گزارش به صورت دستی کاری زمانبر بوده است.

این گزارشات باید تفسیر صحیحی مبنی بر درستی آزمایش را به کاربر بدهد.

ما در نرم افزار آزمایشات قیر و آسفالت ضمن رفع این مشکلات برای راحتی تشخیص صحیح گزارش آزمایش ُحدود رواداری مجاز و غیر مجاز همراه با نمایش درصد رد شده به تفکیک الک ها رو قرار دادیم.

نرم افزار منحنی دانه بندی و تعیین درصد قیر و آسفالت

نرم افزار منحنی دانه بندی آسفالت بر اساس نشریه های 101 و 234 سازمان برنامه و بودجه می باشد.

مطابق نشریه های 101 و 234، منحنی های دانه بندی به ترتیب هر گدام دارای 4، 5 و 7 نوع دانه بندی می باشند

که در این نرم افزار این گزینه ها حسب نیاز کاربر قابل انتخاب می باشد. در گزارش دانه بندی آسفالت به روش اساس قیری ، محدوده ی رواداری به تفکیک الک ها با نمایش درصد خارج شده از محدوده  رواداری مشخص شده است.

در نرم افزار قیر و آسفالت

با توجه به روش آزمون و نوع استاندارد انتخابی ، کاربر می تواند براسااس نوع آزمایش انجام شده گزارش یا نمودار مربوطه را تهیه نماید .

در تهیه نمودارها این امکان وجود دارد که بتواند روی الک ها درصد الک ها را مشاهده نماید تا بتواند الک های خارج شده یا رد شده را دقیق تر بررسی نماید.

این مطلب را نیز بخوانید:  نرم افزار آزمایشگاه آسفالت

آموزش رسم منحنی دانه بندی مصالح اساس ، زیر اساس، آسفالت

منحنی دانه بندی آسفالت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *