بایگانی برچسب: آموزش نرم افزار نگهداری

برگزاری جلسات آموزش نرم افزار نگهداری و تعمیرات در سازمان آتش نشانی اصفهان

جلسات آموزش نرم افزار نگهداری و تعمیرات

 برگزاری جلسات آموزش نرم افزار نگهداری و تعمیرات – سازمان آتش نشانی اصفهان جلسات آموزشی با موضوع آموزش نحوه استفاده از نرم‌ افزار نگهداری و تعمیرات به صورت کارگاه‌های عملی و آموزش کلی سامانه برای کارمندان این سازمان شروع شد. این دوره‌های آموزشی به همراه جلسات تحلیل نیاز این سازمان در بخش نگهداری و تعمیرات […]