بایگانی برچسب: علل ریشه ای خرابی

علل ریشه ای خرابی

  تحلیل علل ریشه ای خرابی تحلیل علل ریشه ای یا RCA ، روشی برای مشخص کردن دلایل پنهانی (علل ریشه‌ای) از اتفاقات است. اینکه چرا یک رویداد رخ می‌دهد، با آنچه که به طور ظاهری از آن رویداد می بینیم ممکن است متفاوت باشد. منظور از رویداد، نه فقط رویدادهای مربوط به تجهیزات بلکه […]