بایگانی برچسب: RCA

ریشه یابی علل خرابی: بهترین راهکار کاهش تعداد تعمیرات

ریشه یابی علل خرابی

مقدمه تجهیزات صنعتی بسیاری در صنایع مختلف، واحدهای تولیدی و سازمان های کوچک و بزرگ به عنوان قلب تپنده آن سازمانها عمل می‌کنند. بدون این تجهیزات، تولید محصولات و ارائه خدمات به مشکل می‌خورد. از این رو، حفظ و نگهداری و تعمیرات مناسب از این تجهیزات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از اقدامات مهم […]