فرم گزارش گیری چگونه می تواند به ما کمک کند…؟

گزارش نرم افزاری

گزارشات و خروجی از نرم افزار نگهداری و تعمیرات؛

 

گزارش گیری در واقع بخش قابل ملاحظه ای از یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات محسوب می شود که اکثر افراد به عنوان کاربر و یا کارفرما در سازمان ها با آن دست و پنجه نرم  می کنند.

گزارش گیری این موقعیت را فراهم می کند تا با  پایش و تحلیل فعالیت ها ، خرابی ها، اقدامات و کلیه پارامترهای تعریف شده در نرم افزار، بخش هایی از جمله: درخواست خدمات ، کارکرد ، توقفات, دستورات کار و…. را بتوان به راحتی از آن استخراج نمود.

آیا می توان لیستی از گزارشات مورد نظر را از یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات انتظار داشت؟

آیا می توان با امكان گزارش تحلیلی نموداری از روند عملكرد در دوره‌های زمانی دلخواه ، دوره هایی را كه روند عملكرد مطلوب را نمایش نمی دهند پایش کرد و عوامل مؤثر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؟

آیا نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین, نرم افزاری متفاوت خواهد بود؟

نرم افزار نگهداری و تعمیرات ” نت بین”  در گزارش گیری ها چه کمکی به شما می کند…

این مطلب را نیز بخوانید:  اپراتور آگاه

 بخش قابل انتظاری که می توان به عنوان بهترین نرم افزار نگهداری و تعمیرات از آن یاد کرد.

به دلیل اینکه، گزارش گیری در واقع بخش قابل ملاحظه ای از یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات است،گزارشات و نمودارهای نرم افزار ” نت بین ”  در حقیقت در فرمت های تحلیلی و مقایسه ای طراحی شده اند و خروجی آنها با توجه به پارامترها و آیتم های فیلترینگ موجود در هر گزارش استخراج می گردد. در هر گزارش و یا نمودار می توان خروجی را بر اساس دسته بندی های مختلف و مورد نیاز استخراج نمود، همچنین می توان در بخش تعیین شرایط دلخواه به فیلتر کردن آیتم های مختلف پرداخت و با توجه به نیاز، خروجی گزارش و یا نمودار را در بازه ی زمانی دلخواه استخراج کرد.

 

مروری بر قابلیت های گزارش گیری موجود در یکی از بهترین نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات با نام تجاری “نت بين”

” برخی از گزارشات بخش تجهیزات نرم افزار نت بین را این هفته مرور خواهیم کرد….”

1 -گزارش لیست تجهیزات موجود در نرم افزار (براساس قسمتهای کدینگ و تعیین شرایط دلخواه)

2 -گزارش موقعیت های ثبت شده تجهیزات (براساس موقعیت و تعیین شرایط دلخواه)

3 -گزارش لیست قطعات و اجزای مشخصات فنی (براساس قطعه و براساس جز)

4 -گزارش ساختار درختی قطعات و اجزای تجهیزات (براساس تجهیز و تعیین شرایط دلخواه)

5 -گزارش مشخصات فنی وارد شده برای تجهیزات( براساس تجهیز ، مشخصه فنی و تعیین شرایط دلخواه)

6 -گزارش مشخصات فنی وارد شده برای قطعات( براساس تجهیز ، قطعات و اجزا و تعیین شرایط دلخواه)

این مطلب را نیز بخوانید:  مشاوره در زمینه نصب و استقرار سیستم نت

7 -گزارش تجهیزات فاقد مشخصات فنی (براساس لیست تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه)

8 -گزارش لیست تجهیزات دارای مشخصه فنی ناقص( براساس لیست تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه)

9 -گزارش و نمودار‌های تحلیلی و آماری تعمیرات

10 -گزارش‌ و نمودار‌های تحلیلی و آماری مصرف قطعات، قطعات پرمصرف و …

11 -گزارش‌ و نمودار‌های تحلیلی و آماری ساعت کار تعمیراتی پرسنل و یا پیمانکاران

12 -گزارش‌ و نمودار‌های تحلیلی و آماری از هزینه های تعمیراتی در سازمان

13 -گزارش تکرار و تنوع خرابی بر روی تجهیزات و گروه تجهیزات

14 -گزارش شاخص MTTR – متوسط زمان تعمیر دستگاه( براساس کل تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه)

15 -گزارش شاخص MTBF – متوسط زمان بین دو تعمیر اضطراری (براساس کل تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه)

16-گزارش شاخص MTBP – متوسط زمان بین دو خرابی پیشگیرانه( براساس کل تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه)

17 -گزارش شاخص MTBM – متوسط زمان بین دو تعمیر – متوسط زمان سالم بودن تجهیز (براساس کل تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه)

18 -گزارش و نمودار‌های تحلیلی و آماری از انجام فعالیت های نگهداری

19 -گزارش‌ و نمودار‌های تحلیلی و آماری از نتایج ثبت شده در بازدیدها

20 -گزارش‌ و نمودار‌های تحلیلی و آماری از هزینه های انجام بازدید های دوره ای

21 -گزارش آخرین برنامه های نت دوره ای انجام شده یا نشده

و …

 

به عنوان مثال, شما می توانید از منوی گزارشات….

1_ یکی از موارد جهت گزارش گیری را انتخاب می کنید; به عنوان مثال:قطعات مصرفی

2_ بنا به نوع گزارش مورد نیاز, گزینه مرتبط را انتخاب می کنید; مثلا قطعه با تعیین شرایط

این مطلب را نیز بخوانید:  دسترس پذیری و قابلیت اطمینان به یک معناست؟

3_ بر اساس نوع تعیین شرایط;(فاز کارخانه, محل اصلی, گروه اصلی, از تاریخ…, تا تاریخ…  ) لیستی از قطعات بر اساس نوع شرط تعیین شده فراهم می شود.

و در نهایت شما چک لیستی از گزارش مورد نیازتان خواهید داشت.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.