نرم افزار دانه بندی خاک براساس درصد الک های رد شده

نرم افزار دانه بندی خاک

انواع دانه‌بندی خاک

دانه‌بندی خاک یک نوع دسته‌بندی توزیع بزرگی دانه‌های خاک است. خاک‌های درشت دانه خوب دانه‌بندی شده یا بد دانه‌بندی شده باشند. بد دانه‌بندی شده را می‌توان بیشتر به دو گروه یکنواخت دانه‌بندی شده و دانه‌بندی دارای شکاف تقسیم کرد. خاک‌های ریزدانه مانند لای و رس را بر اساس حدود اتربرگ که مشخصات آزمونی آن در نرم افزارمحاسبات مکانیک خاص نرم افزار آزمایشگاه فنی مکانیک خاک و مقاومت مصالح – آمالشان گروه‌بندی می‌کنند.

دانه‌بندی خاک براساس بررسی نتایج به دست آمده از الک ها در نرم افزار مکانیک خاکنرم افزار آزمایشگاه فنی مکانیک خاک و مقاومت مصالح – آمال و آب سنجی به دست می آید.

الک‌های ویژهٔ دانه‌بندی دارای سوراخ‌هایی مربعی با اندازهٔ دقیق و فاصلهٔ مشخص اند که این اندازه‌ها و فاصله‌ها بیانگر شمارهٔ الک است. در آزمون الک، نمونهٔ خاک را بر روی این الک‌های ویژه تکان می‌دهند (الک می‌کنند). ترتیب گذاشتن الک‌ها از درشت به ریز است اندازه‌گیری وزن دانه‌های باقی‌مانده روی هر الک و مقایسهٔ وزن آن با وزن کل نمونهٔ الک شده، درصد اندازه دانه‌های مختلف در خاک بدست می‌آید. پس از آن منحنی دانه‌بندی خاک کشیده می‌شود.

در آزمون آب‌سنجی یک نمونه خاک ریزدانه  را رها می‌کنند تا در یک مایع لزج ته‌نشین شود. این روش بر پایهٔ قوانین استوکس است. بزرگی قطر دانه‌ها بوسیلهٔ زمان و فاصله‌ای مشخص که در آن دانه‌ها معلق مانده‌اند محاسبه می‌شود. این روش فقط برای دانه‌های بسیار ریز خاک کاربرد دارد برای محاسبه درصد رد شده الک ها باید به این شکل وارد شد.

این مطلب را نیز بخوانید:  مجموعه نرم افزارهای مدیریت مصالح ساختمانی

مقدار فیلد درصد مانده و درصد رد شده بصورت زیر محاسبه می گردد:

وزن انتخابی قسمت سوم/ (100 * وزن مانده = درصد مانده

درصد مانده رکورد جاری –  مجموع کل درصد مانده روی الک های بیشتر از 10 و کمتر از الک جاری – 100 = X

درصد رد شده روی الک با کد الک 10 = Y

(2, (100/ (Y * X )))  = درصد رد شده

(2, (100/ (Y * X )))  = درصد برازش داده شده

و در غیر اینصورت بصورت زیر محاسبه می گردد:

(وزن کل نمونه/ (100 * وزن مانده ))) Round = درصد مانده

درصد مانده رکورد جاری –  مجموع کل درصد مانده روی الک های کمتر از الک جاری  – 100 = درصد رد ش.

حاصل این محاسبات خروجی های زیر بدست می آید:

ثبت و گزارش و نمودارگیری آزمون دانه بندی خاک(مکانیکی و هیدرومتری)

نمونه خروجی های دانه بندی ها براساس الک ها

فرم خام دانه بندی
فرم خام اطلاعات ورودی خاک

خروجی حاصل از این فرم خام اطلاعات دانه بندی

فرم دانه بندی خاک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *